Logo

Syllabus 2021-22

Term Wise Syllabus for Class IX

Subject Hindi Medium English Medium Urdu Medium
English English
Hindi-A Hindi-A
Hindi-B Hindi-B
Mathematics Mathematics Mathematics
Punjabi Punjabi
Sanskrit Sanskrit
Science Science Science
Social Science Social Science Social Science